dsp_decreas_text dsp_increase_text

A vidékfejlesztési politika áttekintése

Országos és regionális programok

Az unió tagállamai a vidékfejlesztési programok (VFP) megvalósításához 41 különböző „intézkedésből” választhatnak. Az intézkedések különböző típusú vidékfejlesztési tevékenységet foglalnak magukban és a tagállamok választják ki azt a VFP intézkedést, amely az érintett térség vidékfejlesztési igényeinek a legjobban megfelel.

Bevezető a vidékfejlesztési programokhoz (VFP)

Minden tagország saját VFP rendszerén keresztül valósítja meg a 2007-2013 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési politikát. A tagállamok vagy az egész területüket lefedő vidékfejlesztési programmal, vagy több regionális programmal rendelkeznek.

A vidékfejlesztési programok összhangban vannak a közösségi stratégiai iránymutatásokkal és a tagállamok nemzeti stratégiai tervével

Ha további információt szeretne az egyes tagországok vidékfejlesztési programjait illetően, tekintse meg interaktív térképünket és válasszon egy országot.

Függetlenül attól, hogy a tagállam egyetlen országos vagy több regionális vidékfejlesztési programmal rendelkezik, mindegyik program tartalmazza:

  • a vidéki térségek erősségeit és gyengeségeit feltáró helyzetelemzést, valamint az ezekre irányuló stratégiát;
  • a közösségi stratégiai iránymutatások és a nemzeti stratégiai terv figyelembe vételével kiválasztott prioritások indoklását, valamint a várt hatást;
  • a VFP tengelyeire és az egyes tengelyekhez javasolt intézkedésekre vonatkozó információkat, illetve az intézkedések leírását, beleértve azokat a konkrét, igazolható célkitűzéseket és mutatókat, amelyek a program előrehaladásának, hatékonyságának és eredményességének mérését teszik lehetővé;
  • finanszírozási tervet, ideértve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) teljes hozzájárulásának és az ahhoz illeszkedő, az egyes évekre, illetve a teljes programkészítési időszakra tervezett és az egyes tengelyekre lebontott nemzeti vagy regionális állami támogatás részleteit, valamint az induló összegek indikatív bontását intézkedésenként;
  • információkat arra vonatkozóan, hogy a közös agrárpolitika egyéb eszközeiből, a kohéziós politika keretében, illetve a halászatra szánt közösségi támogatási eszközből finanszírozott egyéb intézkedések hogyan egészítik ki egymást;
  • a program végrehajtására vonatkozó intézkedéseket, ideértve az illetékes hatóságok kijelölését, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszer összefoglaló leírását;
  • a felügyeleti és értékelési rendszerek leírását, valamint a monitoringbizottság összetételét;
  • a tervek részleteit a program nyilvánosságának biztosításához.

A vidékfejlesztési politika keretén belül 41 különböző intézkedés választható. A tagállamok kiválasztják a vidéki területeik igényeihez legjobban illeszkedő intézkedéseket. Ezeket azután belefoglalják országos és regionális vidékfejlesztési programjaikba. Az unió pénzügyi hozzájárulása függ az adott intézkedéstől és az érintett régiótól. Ha további információt szeretne a VFP intézkedésekre vonatkozóan, tekintse meg a 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK számú tanácsi rendeletet (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról).

For A VFP tengelyek egyes intézkedéseire vonatkozó bővebb tájékoztatásért kattintson az alábbi címekre:

A megvalósítás szabályozására vonatkozó bővebb tájékoztatásért kattintson ide (2006. december 15-i 1974/2006/EK számú bizottsági rendelet).

A tagállamok a környezeti és a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaság változásaira reagálva módosíthatják és aktualizálhatják vidékfejlesztési programjukat a megvalósítási időszak (2007-2013) alatt. Ez a vidékfejlesztési tengelyek és intézkedések kiigazítását vonhatja maga után.