dsp_decreas_text dsp_increase_text

Teljesítési mechanizmusok

Az uniós vidékfejlesztési politikát az Európai Bizottság és a tagállamok közösen valósítják meg. A Bizottság felelős a vidékfejlesztési programok jóváhagyásáért, valamint a közösségi támogatások eredményes pénzgazdálkodásának biztosításáért. Az uniós költségvetés megfelelő felhasználása érdekében a tagállamok határozzák meg a nemzeti jogi és közigazgatási eljárásokat. A szakpolitika napi szintű megvalósítása a nemzeti hatóságok feladata. A programok megvalósítását tovább lehet delegálni regionális vagy szubregionális szintre. A vidékfejlesztési politika kezelése és teljesítése ebből kifolyólag különböző szinteken történik, és országonként jelentős eltéréseket mutat. A teljesítési mechanizmusokat folyamatok és eljárások együttesének lehet elképzelni, amelyek biztosítják, hogy a szakpolitika célkitűzései az adott helyszíneken konkrétintézkedésekké váljanak.

A hatékony és eredményes teljesítés (4. Tematikus munkacsoport)

A 4. tematikus munkacsoportot annak biztosítására hozták létre, hogy az uniós vidékfejlesztési politika a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb teljesítési rendszerrel rendelkezzen. A csoportnak az a feladata, hogy áttekintse a program megvalósítása során az uniós országokban szerzett tapasztalatokat, azonosítsa a jól működő és a fejlesztést igénylő területeket, valamint az elvégzendő konkrét fejlesztési lehetőségeket.

A csoport megvizsgált számos, a programozási ciklus különböző stádiumaiban és a teljesítési lánc különböző pontjain (uniós, nemzeti, regionális, szubregionális és kedvezményezetti szinten) alkalmazott teljesítési mechanizmust:

 • stratégiai megközelítés és a célterületek meghatározása;
 • a programkészítési folyamat és pénzügyi szempontok;
 • megvalósítási eljárások és szervezeti felépítés (ideértve az olyan konkrét területeket is, mint a LEADER program, a felülvizsgálat és értékelés, az ellenőrzések);
 • a partnerség elvének működése;
 • az egyéb uniós szakpolitikákkal való komplementaritás és koordináció biztosítása.

A politika hatékonyabb teljesítése érdekében

A munkacsoport megállapításait egy végleges beszámolóban összegezték, amely magánban foglal egy témakörönkénti összefoglalót az esettanulmányokról, valamint számos, az unióban bevezetett pozitív teljesítési gyakorlatot. A végleges beszámoló következtetései az uniós vidékfejlesztési politika teljesítésének hat lehetséges fejlesztési területét határozzák meg, nevezetesen:

 • célzottabb összpontosítás a szakpolitika céljaira és a teljesítési lánc koherenciájának megerősítése;
 • az intézkedések egyszerűsítése, számuk csökkentése, valamint nagyobb rugalmasság az alkalmazásukban;
 • konkrét feltételek kidolgozása és végrehajtása a LEADER programhoz;
 • a végrehajtási szabályrendszer fejlesztése (ideértve a pályáztatást és az ellenőrzést is);
 • a felügyeletnek és az értékelésnek a szakpolitika kidolgozásában és megvalósításában betöltött szerepének kiterjesztése;
 • a koordináció és az információcsere javítása.

A TWG eredményeit és következtetéseit az EVH „Az uniós vidékfejlesztési programok teljesítésének javítása” címmel szervezett szemináriuma során vitatták meg, amelyet 2011. december 9-én tartottak Brüsszelben.

Eredmények

 • Végleges beszámoló [PDF ]
 • Végleges beszámoló - Összefoglaló és következtetések [PDF ],

Az eredmények közzététele

 • A vidékfejlesztési program teljesítésének példái a TWG4 esettanulmányaiból:
  • A globális szerződés gazdálkodás modellje a spanyolországi Katalóniában, [PDF lang_en]
  • A nemzeti stratégiai terv és a vidékfejlesztési program előkészítésének konzultációs folyamata Ausztriában [PDF lang_en]
  • Az integrált ellátási lánc projektek az olaszországi Emilia-Romagna régióban [PDF lang_en]
  • Stratégiai megközelítés és programtervezés Dániában [PDF lang_en]
  • Kommunikációs stratégia meghatározása és megvalósítása Franciaországban [PDF lang_en]
  • Alkalmazási eljárások fejlesztése Lengyelországban [PDF lang_en]
 • TWG4 tájékoztató füzet [PDF lang_de lang_en lang_es lang_fr lang_it lang_pl ]
 • Rövid útmutató az Európai Bizottságnak a 2013 utáni uniós vidékfejlesztésre vonatkozó javaslataihoz [PDF ]
 • PowerPoint prezentáció az unió vidékfejlesztési politikájának teljesítési mechanizmusairól [PPT ]*, [PDF ]

(*) Tájékoztatjuk, hogy a PowerPoint fájl nem szerkeszthető. Ha használni szeretné, csupán meg kell nyitnia (dupla kattintással), majd kattintson a „Read only” (írásvédett) gombra.

Kapcsolódó anyagok

A Mezőgazdasági Főigazgatóság tanulmánya a bizonyos vidékfejlesztési intézkedések megvalósításához kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentéséről

Az agrár-környezetvédelmi szerződések kollektív megközelítései

2011. április 15-én rendkívüli TWG4 ülést tartottak Brüsszelben, hogy eszmecserét folytassanak az agrár-környezetvédelmi szerződések meglévő kollektív megközelítéseiről. Az ülés jegyzőkönyve [PDF ] összefoglalást ad a meghívott szakemberek részvételével folytatott megbeszélésekről.