dsp_decreas_text dsp_increase_text

NVH klaszterek

A tagállamok nemzeti vidéki hálózatai (NVH) rendszeresen részt vesznek európai szinten megrendezett találkozókon és eseményeken, hogy tapasztalataikat és ismereteiket megosszák egymással. Sőt, egyre több földrajzi és tematikus klasztert alakítanak ki közös tevékenységek kidolgozására, valamint a fokozottabb együttműködés, a technikai jellegű tapasztalatcsere és a hálózatok közötti párbeszéd ösztönzésére. Az alábbiakban további információt talál az egyes tevékenységekre vonatkozóan.

Az NVH tematikus kezdeményezései

Az NVH tematikus kezdeményezései összefogják a vidékfejlesztési politika és a program-megvalósítás konkrét területein közös érdekeltséggel rendelkező nemzeti vidéki hálózatokat. Az ilyen jellegű kezdeményezések fő célja az ismeretek és a program-megvalósítás során szerzett fontos tapasztalatok megosztása a hálózat résztvevői között. Elsőbbséget élveznek az európai jelentőségű témák, illetve azok, amelyek az EVH-n belül az érdekeltek szélesebb körét érintik.

Az NVH képviselői és a tagállamok szakértői információt cserélnek és műhelygyakorlatokon találkoznak, ahol közös munkaterveket és tevékenységeket dolgoznak ki az EVH Tájékoztató Központjának támogatásával és irányításával.

A korábbi és az aktuális tematikus kezdeményezésekre vonatkozóan bővebb tájékoztatást talál, ha ellátogat az adott tematikus téma oldalára:

Földrajzi „tudásmegosztó” klaszterek

Az EVH új kezdeményezése a makro-regionális „tudásmegosztó” klaszterek ösztönzése, amelynek az a célja, hogy kiaknázza a tematikus prioritások és tevékenységek, a technikai és közigazgatási lehetőségek, valamint a számos szolgáltatás és interaktivitási szint tekintetében a nemzeti vidéki hálózatokra jellemző sokszínűséget. A makro-régiók világosan meghatározott földrajzi területek, amelyek – részben vagy teljes egészében – két vagy több tagállamból állnak.

A nemzeti vidéki hálózatokban található makro-regionális klaszterek ösztönzésének célja, hogy:

  • elősegítse a hálózatok közötti hatékonyabb kommunikációt és aktívabb ismeretcserét;
  • kialakítsa a hálózatok közös makro-regionális érdekeltségeit, ideértve az EU makro-regionális politikájához és az egyéb stratégiákhoz való kapcsolódásuk kialakítását;
  • ösztönözze további közös NVH tevékenységek létrejöttét – és a helyi akciócsoportok közötti, nemzeteken átívelő együttműködést – makro-regionális szinten;
  • támogassa a szomszédos hálózatok közötti „kölcsönös tanulás” pozitív kultúráját.

Az NVH makro-regionális „tudásmegosztó” klasztereiről szóló elképzelést a 13. NVH találkozó során ismertették és vitatták meg, amelyet 2011. november 10-én tartottak Hollandiában. Az erre vonatkozó bővebb tájékoztatásért kattintson ide.

Jelenleg két NVH „tudásmegosztó” klaszter működik, nevezetesen az észak-balti klaszter és a mediterrán klaszter.

Észak-balti klaszterek

Az észak-balti klaszter a dán, a svéd, a finn, az észt, a lett, a litván, a lengyel és a német nemzeti vidéki hálózatokat foglalja magában. Ez egy aktívan működő klaszter, amely rendszeresen (évente kétszer) összeül, hogy közös tevékenységeket dolgozzon ki. Emellett egyre növekvő szerepet tölt be a balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégia (EUSBSR) vidékfejlesztési elemeiben is. Ha bővebb tájékoztatást szeretne az észak-balti klaszterre vonatkozóan, akkor kattintson ide

Az észak-balti NVH klaszter néhány kulcsfontosságú tapasztalata:

  • a hálózatok sokkal nagyobb valószínűséggel működnek hatékonyan együtt – és tanulnak egymás tapasztalataiból −, ha közös a történelmi hátterük, az identitásuk, a kultúrájuk, közösek a megoldandó problémáik stb.;
  • a közösségek közötti kommunikációt jelentős mértékben elősegítik a rendszeres (félévenkénti) találkozók, amelyek a konkrét makro-regionális kérdésekre összpontosítanak, pl. a közös regionális események együttes megszervezésére. Sokkal könnyebb rendszeresen összejövetelt szervezni, ha a résztvevőknek rövidebb távolságot kell megtenniük;
  • az egyéb érdekeltek (pl. irányító hatóságok, helyi akciócsoportok, projekttámogatók, halászati hálózatok és helyi halászati akciócsoportok) is sokkal könnyebben vonhatók be érdemi párbeszédekbe, ha az ülés napirendje egy konkrét makro-regionális témához kapcsolódik;
  • a „jó szomszédság” fontosságát sem kellene alábecsülni. A három balti államban működő hálózatok különösen kihangsúlyozták a régebbi tagállamokban tevékenykedő szomszédjaik tapasztalataiba és véleményébe vetett bizalom fontosságát. Ez különösen a hálózat létrehozásának és fejlesztésének kezdeti szakaszában volt fontos, de számítottak e bizalom fennmaradására a hálózatok további kibontakozása és beérése során is;
  • a regionális együttműködés támogatja, ápolja, fejleszti és érvényesíti az országos és szervezeti határokon átívelő közös elképzeléseket.

Mediterrán klaszter

A mediterrán klaszter az olasz, a görög, a francia, a spanyol, a portugál, a ciprusi és a máltai nemzeti vidéki hálózatokat foglalja magában. A tagállamok 2012. február 1-jén Thessalonikiben tartották első találkozójukat, amelynek során megosztották VFP 1. tengely 123, 132 és 133 számú intézkedéseinek jelenlegi megvalósításával kapcsolatos tapasztalataikat és megvitatták az országos tapasztalatokat, valamint az jövőbeli uniós terveket.

A második találkozó 2012. október 17-én Nicosiában került megrendezésre, amely ugyanazokkal a témákkal foglalkozott, és elsősorban a vidékfejlesztési politika javaslattervezetének elemzéséből eredő és a következő programidőszakra vonatkozó lehetséges következményekre összpontosított. Megállapodtak abban, hogy 2012 decemberének elejére közös dokumentumot bocsátanak ki. A találkozó egy részét a tudás és a rövid élelmiszer-ellátási láncokkal kapcsolatos tapasztalatok megosztására fordították.