Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Organizacje UE

EUROMONTANA

Wprowadzenie

Euromontana jest europejskim miedzysektorowym stowarzyszeniem na rzecz wspólpracy i rozwoju obszarów górskich. Zostalo ono zalozone w 1996 roku jako organizacja naukowa o charakterze non-profit. Konstytucja stowarzyszenia stanowi, ze przedmiotem jego dzialalnosci jest promowanie tetniace zyciem obszarów górskich i ich zintegrowany i zrównowazony rozwój oraz wysoka jakosc zycia na obszarach górskich.

Struktura, kluczowi interesariusze i partnerzy

Euromontana zrzesza regionalne i krajowe organizacje osób z obszarów górskich: organizacje spoleczno zawodowe - szczególnie rolnicze, centra rozwoju obszarów wiejskich, agencje ochrony srodowiska i rozwoju, wladze terytorialne, instytuty badawcze itp. W jej sklad wchodza zarówno organizacje z Europy Zachodniej, jak i z krajów Europy Srodkowej i Wschodniej, które lacza wysilki w celu nawiazania wspólpracy miedzynarodowej. Czlonkami Euromontana jest 70 organizacji z 14 krajów: Albanii, Czech, Francji, Grecji, Wloch, Macedonii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Slowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to umocnilo swoja pozycje na arenie miedzynarodowej angazujac sie czesto we wspólprace miedzynarodowa, szczególnie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyzywienia i Rolnictwa (FAO)

Priorytety i dzialalnosc

Euromontana realizuje swoje cele poprzez wdrazanie czterech typów dzialan:

 • Reprezentowanie spolecznosci górskich poprzez utrzymywanie regularnego kontaktu z instytucjami europejskimi, rzadami krajowymi i organizacjami miedzyrzadowymi zaangazowanymi w zarzadzanie obszarami górskimi; proponowanie nowych rozwiazan w trakcie rewizji polityk europejskich wplywajacych na obszary górskie i opracowywanie tych propozycji wspólnie ze wszystkimi czlonkami, aby byly one reprezentatywne i mialy silne poparcie.
 • Promowanie zalet obszarów górskich i wartosci dodanej dla Europy wynikajacej ze zrównowazonych inwestycji na tych obszarach poprzez organizowanie wydarzen (konferencji, seminariów, spotkan, konwentów, itp.) oraz publikowanie artykulów i raportów.
 • Wzmacnianie wspólpracy pomiedzy ludzmi mieszkajacymi na obszarach górskich poprzez rozwijanie i zarzadzanie projektami europejskimi (badawczymi, wspólpracy terytorialnej, szkoleniowymi/wymiany itp.) takimi jak projekt PADIMA (Policies Against Depopulation In Mountain Areas – polityka przeciwdzialania zjawisku wyludniania obszarów górskich) wspólfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Program Wspólpracy Miedzyregionalnej INTERREG IVC.
 • Przeprowadzanie, uczestniczenie i opracowywanie badan, które wzbogacaja ogólna wiedze na temat sytuacji obszarów górskich i kierunków dzialan, które nalezy podjac dla ich zrównowazonego rozwoju.

Euromontana, od swojego powstania w 1996 roku, aktywnie dziala w obszarach, które uwaza sie za priorytetowe w aspekcie zrównowazonego rozwoju obszarów górskich. Na liscie priorytetowych dzialan tematycznych na lata 2008-2010 znajduja sie:

 • Spójnosc terytorialna;
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;
 • Produkty z obszarów górskich;
 • Energia;
 • Innowacyjnosc;
 • Uslugi spoleczne;
 • Edukacja i szkolenia
 • Lesnictwo i lancuchy dostaw drewna;
 • Zrównowazona turystyka;
 • Zrównowazona turystyka;
 • Mobilnosc i infrastruktura, ICT.

EUROMONTANA uczestniczyla ostatnio w jednym bardzo interesujacym projekcie mountain.TRIP wspieranym w ramach unijnego VII Programu Ramowego. Celem projektu bylo przekazanie praktykom latwo dostepnych i latwo zrozumialych informacji na temat wyników projektów badawczych w zakresie zrównowazonego rozwoju na obszarach górskich. Aby dowiedziec sie wiecej, zobacz https://www.mountaintrip.eu

Wiecej informacji