Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

KRAJE KANDYDUJĄCE DO ue/POTENCJAlNI KANDYDACI

Poszerzanie UE jest procesem ciągłym, a ENRD wspiera rozpowszechnianie istotnych informacji wśród sieci obszarów wiejskich powstających w krajach kandydujących lub potencjalnie kandydujących.

W listopadzie 2011 r., Unia Europejska przyznała status „kraju kandydującego” następującym krajom:

Wszystkie pozostałe kraje Zachodnich Bałkanów posiadają obecnie status „potencjalnych krajów kandydujących”:

W dniu 11 listopada 2010 r. w Brukseli odbyło się seminarium pt. Tworzenie i rozwój krajowych sieci obszarów wiejskich w krajach kandydujących. Poniżej dostępne są wszystkie prezentacje z seminarium:

 • Program seminarium (11 listopad 2010) [PDF en]
 • Stan przygotowań krajowej sieci obszarów wiejskich w Chorwacji [PDF en]
 • Stan KSOW, wdrażanie pomocy technicznej i przygotowania do LEADER w Macedonii [PDF en]
 • Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich w Republice Macednii [PDF en]
 • Projekt partnerski wspierający wdrażanie LEADER w ramach IPARD [PDF en]
 • Narzędzia pomocy technicznej – Turcja [PDF en]
 • Fińska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich –[PDF en]
 • Działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Leader w Estonii [PDF en]
 • Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [PDF en]
 • Krajowe sieci obszarów wiejskich: podejścia i metody tworzenia krajowych sieci obszarów wiejskich [PDF en]
 • Tworzenie sieci obszarów wiejskich krok po kroku: podejścia i metody tworzenia krajowych sieci obszarów wiejskich [PDF en]
 • Walońska KSOW: ramy strategiczne [PDF en]
 • Metody i narzędzia komunikowania i rozpowszechniania stosowane przez KSOW [PDF en]
 • Szwedzka Sieć Obszarów Wiejskich [PDF en]

Dalsze informacje będę dostępne w miarę ich powstawania.