Réduire la taille du texte Augmenter la taille du texte

Coordonnées du GAL

Slovenia
L-SI001-005
Obsotelje in Kozjansko
Aškerčev trg 24
3240
Šmarje pri Jelšah
ZABERL BOJANA
+ 386 3 81 71 868
+ 386 3 81 71 860
Slovene, German, English, Italian
-Stimulate integrated development of the area according to the principles of sustainable development with the goal to increase the quality of living in the countryside, -Animate, educate and connect local population and other stakeholders in the area to actively participate in the development activities, -Preserve cultural and natural heritage of the area as they are important potential of the area and include them in the development of the area, -Keep the area populated and at the same time preserve the environment and heritage, -Stimulate cultural life and strengthen cultural cooperation within the area and with other regions, -Strengthen identity and recognisability of Obsotelje and Kozjansko region, -Stimulate development of entrepreneurship in the rural area, ...
369.129247
176
Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bistrica, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brestovec, Brezje pri Lekmarju, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Rogatcu, Buče, Bukovje v Babni Gori, Čača vas, Cerovec pod Bočem, Cerovec pri Šmarju, Ceste, Cmereška Gorca, Dobležiče, Dobovec pri Rogatcu, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Donačka Gora, Dragomilo, Drensko Rebro, Drevenik, Dvor, Gabrce, Gabrovec pri Kostrivnici, Gaj, Globoko pri Šmarju, Golobinjek ob Sotli, Gorjane, Gornja vas, Gostinca, Gradišče, Gradiški Dol, Grliče, Grobelce, Grobelno - del, Gubno, Hajnsko, Imeno, Imenska Gorca, Irje, Jazbina, Jerčin, Jerovska vas, Ješovec pri Kozjem, Ješovec pri Šmarju, Kačji Dol, Kamence, Kamenik, Kamna Gorca, Klake, Konuško, Koretno, Korpule, Kozje, Kristan Vrh, Krtince, Laše, Lastnič, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lesično, Lipovec, Log, Mala Pristava, Male Rodne, Mestinje, Močle, Nezbiše, Nimno, Nova vas pri Šmarju, Olimje, Orehovec, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pecelj, Pečica, Pijovci, Pilštanj, Plat, Platinovec, Podčetrtek, Podplat, Podsreda, Podturn, Poklek pri Podsredi, Polje ob Sotli, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Prelasko, Preloge pri Šmarju, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Pristavica, Prnek, Pustike, Rajnkovec, Rakovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slatina, Rogatec, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Senovica, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Sladka Gora, Šmarje pri Jelšah, Sodna vas, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Kostrivnica, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Spodnji Gabrnik, Stranje, Strmec pri Sv. Florijanu, Strtenica, Sv. Ema, Sv. Florijan, Sv. Jurij, Sveti Štefan, Tekačevo, Tlake, Topole, Topolovec, Topolovo, Trlično, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Verače, Vetrnik, Vidovica, Vinec, Vinski Vrh pri Šmarju, Virštanj, Vodenovo, Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zagaj pod Bočem, Zagorje, Žahenberc, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče pri Bučah, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornje Tinsko, Zgornji Gabrnik, Zibika, Zibiška vas

lag_public_offer_links