Réduire la taille du texte Augmenter la taille du texte

Coordonnées du GAL

Romania
L-RO001-051
Grupul de Actiune Locală Cornăţelu-Conţeşti-Sălcioara
Str. Primăriei, nr. 37
Sat Cornăţelu
137145
Comuna Cornăţelu
SORIN SANDU
+40722889852
175.168348
3
Conţeşti, Cornăţelu, Sălcioara