dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kdo je kdo

Tematické pracovní skupiny

Zaměření na tematické priority

Zdokonalení aplikace politiky rozvoje venkova EU je základním posláním Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). Jeden ze způsobů, kterým je toto realizováno, je prostřednictvím tematických pracovních skupin (TWG). Společně s jinými analytickými činnostmi ENRD, jsou TGW určeny k tomu, aby:

  • zvyšovaly povědomí o tom, jak politika funguje v praxi.
  • posoudily, co funguje dobře a co může být lepší.
  • poskytly náhled do informací o rozhodování v členských státech a na evropské úrovni.

TGW jsou součástí formální struktury ENRD. Během prvních čtyř let provozu ENRD byly zřízeny čtyři TWG a všechny již dokončily svou práci.

Otázky, kterými se TWG zabývaly, byly identifikovány a schváleny Koordinačním výborem Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD).

Další užitečné informace