dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kdo je kdo

Národní a regionální sítě pro venkov

Úvod

Národní sítě pro venkov (NRN) poskytují důležitou vazbu na úrovni členských států mezi národními správními orgány a organizacemi zainteresovanými v oblasti rozvoje venkova. Jejich struktura a organizace mohou být odlišné, ačkoliv ve všech případech je jejich hlavní úlohou podpořit realizaci a hodnocení politiky rozvoje venkova.

  • Národní sítě pro venkov pracují na dohodnutém akčním plánu a sdružují různé venkovské společnosti s cílem zajistit dobrou úroveň komunikace a to jak na regionální, tak i národní a evropské úrovni.
  • Národní sítě pro venkov také organizují akce a produkují celou řadu komunikačních nástrojů, jako jsou průvodci a kalendáře výjimečných události, a hrají důležitou roli při určování a šíření osvědčených postupů.

Prosím klikněte na tento odkaz a dostanete se na interaktivní mapu s informacemi o jednotlivých Národních sítích pro venkov (NRN).