dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kdo je kdo

Místní akční skupiny

Místní akční skupiny (MAS) jsou základní oporou realizace projektů LEADER. K jejich povinnostem patří příprava a realizace Místních rozvojových strategií, podpora sítí zúčastněných stran a posouzení a schválení jednotlivých projektů LEADER.

Níže je uveden přehled registrovaných MAS včetně jejich cílů a kontaktních údajů.