dsp_decreas_text dsp_increase_text

Organigramă

Subcomitetul LEADER

Asistență pentru Comitetul de Coordonare

Subcomitetul LEADER (SCL) contribuie la activitatea Comitetului de Coordonare a REDR prin:

  • Acordarea de consiliere Comisiei Europene cu privire la programul de lucru anual al REDR, mai ales în legătură cu axa LEADER (axa 4);
  • Susţinerea Comisiei Europene în implementarea şi monitorizarea proiectelor de cooperare transnaţională.
  • Prezentarea cu regularitate, Comitetului de Coordonare a REDR, a unui raport asupra propriilor activități;
  • Stabilirea unui număr de grupuri de reflecție care să analizeze implementarea programului LEADER.

Lista membrilor subcomitetului LEADER poate fi descărcată aici în format PDF [ PDF ]

Alte informații relevante