Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

KTO JEST KIM

Podkomitet LEADER

Wsparcie dla Komitetu Koordynacyjnego

Podkomitet ds. Osi LEADER wspiera działania Komitetu Koordynacyjnego ENRD poprzez:

  • doradzanie Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z rocznym programem prac ENRD, zwłaszcza w odniesieniu do osi LEADER (oś 4),
  • wspieranie Komisji Europejskiej we wdrażaniu i monitorowaniu projektów współpracy międzynarodowej,
  • składnie do Komitetu Koordynującego regularnych sprawozdań ze swojej działalności,
  • tworzenie grup fokusowych zajmujących się analizą procesu wdrażania LEADER.

Listę członków Podkomitetu ds. Osi LEADER można pobrać w postaci dokumentu PDF [ PDF en]

Informacje dodatkowe