dsp_decreas_text dsp_increase_text

Organisatiestructuur

Subcomité LEADER

Ondersteuning voor het Coördinatiecomité

Het subcomité LEADER draagt bij aan de werkzaamheden van het Coördinatiecomité van het ENPO door:

  • advies te geven aan de Europese Commissie over het jaarlijkse werkprogramma van het ENPO, met name betreffende de LEADER-as (as 4);
  • ondersteuning te verlenen aan de Europese Commissie bij de tenuitvoerlegging en monitoring van transnationale samenwerkingsprojecten;
  • regelmatig verslag uit te brengen over zijn activiteiten aan het Coördinatiecomité van het ENPO;
  • een aantal focusgroepen op te richten die de tenuitvoerlegging van LEADER beoordelen.

U kunt de lijst met leden van het subcomité LEADER downloaden als PDF-document [PDF ]

Relevante informatie

Terug naar de ENPO-structuur