dsp_decreas_text dsp_increase_text

Ki kicsoda?

LEADER Albizottság

A Koordinációs Bizottság támogatása

A LEADER Albizottság az alábbi formában járul hozzá az EVH Koordinációs Bizottságának munkájához:

  • tanácsot ad az Európai Bizottságnak az EVH éves munkaprogramját illetően, különösen a LEADER tengely (4. tengely) tekintetében;
  • támogatja az Európai Bizottságot a transznacionális együttműködési projektek végrehajtásában és ellenőrzésében;
  • rendszeresen beszámol az EVH Koordinációs Bizottságának saját tevékenységéről;
  • fókuszcsoportokat hoz létre a Leader megvalósításának felülvizsgálatához.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne az EVH LEADER Albizottságának tagjaira vonatkozóan, akkor töltse le az alábbi PDF dokumentumot [PDF ]

Kapcsolódó anyagok