dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kuka kukin on

LEADER-alakomitea

Koordinointikomitean tukeminen

LEADER-alakomitea (LSC) tukee Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston koordinointikomitean työtä seuraavilla toimilla.

  • Antaa tietoja Euroopan komissiolle Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston vuotuisesta työohjelmasta, erityisesti koskien LEADER-toimintalinjaa (toimintalinja 4).
  • Tukee Euroopan komissiota valtioiden välisten yhteistyöhankkeiden toteutuksessa ja seurannassa.
  • Raportoi säännöllisesti Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston (ENRD) koordinointikomitealle toimenpiteistään.
  • Perustamalla useita fokusryhmiä tarkastamaan LEADER-ohjelman toteutusta.

LEADER- alakomitean jäsenluettelon voi ladata tästä PDF-asiakirjana [PDF ]

Liittyviä tietoja