dsp_decreas_text dsp_increase_text

Кой кой е?

Подкомитет за ЛИДЕР

Подкрепа за Координационния комитет

Подкомитетът за ЛИДЕР подпомага работата на Координационния комитет на ЕМРСР, като:

  • съветва Европейската комисия относно годишната работна програма на ЕМРСР, особено по отношение на ос ЛИДЕР (ос 4);
  • съдейства на Европейската Комисия при изпълнението и мониторинга на проекти в областта на транснационалното сътрудничество;
  • редовно се отчита пред Координационния комитет на ЕМРСР за дейностите си;
  • създава редица фокус групи, които да направят преглед на изпълнението на ЛИДЕР.

Списък с членовете на подкомитета за ЛИДЕР към ЕМРСР е достъпен за изтегляне в PDF формат [PDF ]

Допълнителна информация