dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kdo je kdo

Realizační orgány

Národní orgány

Národní Ministerstva zemědělství: Kontaktní seznam národních orgánů

Správní orgány

Správní orgány jsou jmenovány členskými státy. Správní orgány mohou být veřejné nebo soukromé subjekty, které jsou zodpovědné za správu Programu rozvoje venkova (PRV) na národní nebo regionální úrovni.

Správní orgány jsou zodpovědné za zajišťování těchto povinností:

  • Projekty k financování musí být vybírány v souladu s kritérii příslušného PRV.
  • Příjemci peněz musí být seznámeni s povinnostmi, které vyplývají z finanční podpory PRV.
  • Adekvátní monitorovací systém musí být aktivní a měl by být schopen zaznamenávat informace o realizaci PRV.
  • Hodnocení PRV je realizováno dle daných pravidel.
  • Platební agentura obdrží všechny nezbytné informace k autorizaci platby.

Mimo jiné Správní orgány řídí také Monitorovací výbor. K zobrazení seznamu Správních orgánů v jednotlivých členských státech, klikněte zde.

Platební agentury

Platební agentury jsou jak oddělení, tak i orgány členských států, které pro platby, jež realizují, poskytují nezbytné záruky, které jsou uvedeny níže:

  • Způsobilost žádostí a postup pro přidělení příspěvku z PRV, stejně jako i jejich soulad s předpisy EU, je nutné kontrolovat před konečným schválením platby.
  • Přesné a detailní účty z uskutečněných plateb zůstávají uloženy.
  • Kontroly stanovené právními předpisy EU jsou realizovány.
  • Dokumenty se předkládají ve stanovených časových limitech a formátu.

K zobrazení seznamu Platebních agentur pro danou zemi, klikněte zde.