dsp_decreas_text dsp_increase_text

Organigramă

Rețeaua de Experți în Evaluare

Introducere

Rețeaua Europeană de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală funcționează sub responsabilitatea Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene.

Scopul său este acela de a amplifica utilitatea evaluării ca instrument de îmbunătățire a formulării și implementării politicilor de dezvoltare rurală, contribuind la stabilirea de bune practici și consolidarea capacităților în evaluarea programelor de dezvoltare rurală până în anul 2013.

Rețeaua este deschisă oricui activează în domeniul evaluării programelor și măsurilor de dezvoltare rurală din UE. Această categorie include evaluatorii în materie de dezvoltare rurală, managerii de program, factorii de decizie politică, reprezentanți ai mediului academic și cercetători, alte categorii de experți.

Puteți descărca aici broșura de prezentare [PDF ]

Contact:

Centrul de asistență în materie de evaluare
260 Chaussée St Pierre
B-1040 Brussels
Belgium

Tel: +32 2 736 18 90

email: info@ruralevaluation.eu

website: ../../../../evaluation