dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kdo je kdo

Koordinační výbor Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD)

Příprava a realizace

Koordinační výbor (CC) napomáhá Evropské komisi při přípravě a realizaci činností Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). Mezi hlavní aktivity Koordinačního výboru patří:

  • Zajistit koordinaci mezi Evropskou sítí pro rozvoj venkova (ENRD), Národní sítí pro venkov a organizacemi aktivně spolupracujícími v oblasti rozvoje venkova;
  • Radit Evropské komisi ohledně ročního pracovního plánu Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) [PDF ]
  • Přispívat k výběru a koordinaci tematické činnosti prováděné prostřednictvím Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD);
  • Navrhovat Evropské komisi úkoly pro Tematické pracovní skupiny, pokud je to vhodné.

Seznam členů Koordinačního výboru (CC) je k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde [PDF ]

Další důležité informace