Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Kontakt

Jak skontaktować się z ENRD?

Punkt Kontaktowy został stworzony aby świadczyć Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) usługi w zakresie Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Więcej informacji otrzymać można bezpośrednio w Punkcie Kontaktowym:

Punkt Kontaktowy ENRD
Rue du Marteau 81
B – 1000 Bruksela
Belgia

Tel. +32 2 235 20 20
Fax +32 2 280 04 38
E-mail : info@enrd.eu


 

Pracownicy Punktu Kontaktowego

SEKRETARIAT PUNKTU KONTAKTOWEGO

ROZWÓJ WIEDZY/ANALIZY Z ZAKRESU POLITYKI

Zapewnia wsparcie w zakresie: Teamtycznych Grup Roboczych/spotkań ekspertów;
analiz/podsumowań programów; wskaźników monitoringu

WYMIANA WIEDZY/KOMUNIKACJA

Zapewnia wsparcie w zakresie: strony internetowej ENRD i narzędzi interaktywnych, infolinii, seminarów/konferencji; publikacji; wiadomości ENRD

WYMIANA WIEDZY/TWORZENIE SIECI I WSPÓLPRACA

Zapewnia wsparcie w zkresie: wspólpracy, wspólpracy miedzynarodowej, powiazan pomiedzy krajowymi sieciami obszarów wiejskich

ZESPÓŁ DS. STRONY INTERNETOWEJ

Europejska Sieć ds. Oceny Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Aby uzyskać informacje na temat Sieci ds. Oceny Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przejdź na jej stronę.