Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Wizyty w Punkcie Kontaktowym ENRD

Przedstawiciele pięciu nowopowstałych LGD odwiedzili Punkt Kontaktowy ENRD
Bruksela, Belgia – 24 kwietna 2012 r.

Przedstawiciele pięciu nowopowstałych Lokalnych Grup Działania (LGD) z Bułgarii odwiedzili Punkt Kontaktowy ENRD. Byli oni zainteresowani informacjami na temat struktury i roli ENRD, a także działań podejmowanych w związku z podejściem LEADER. Kierownicy LGD i eksperci przyjechali do Brukseli w ramach szerszej wizyty studyjnej w Belgii, której celem było zdobycie dodatkowej wiedzy na temat struktury, odpowiedzialności i działań instytucji unijnych, sieci rozwoju obszarów wiejskich i poszczególnych LGD. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach programu pomocy technicznej uruchomionego przez bułgarskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, Dyrekcję ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (Departament ds. LEADER) w celu zaspokojenia potrzeb LGD i pracowników instytucji zarządzających w zakresie szkoleń. Wizyta studyjna została zorganizowana po to, aby jej uczestnicy mogli zobaczyć, jak w praktyce działają instytucje unijne oraz jakie są źródła wartości dodanej sieci zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, a także, aby poszukać możliwości współpracy z innymi LGD. Uczestnikom udało się nawiązać kontakty m.in. z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, Europejskim Stowarzyszeniem Leader na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD) oraz flamandzką KSOW. Mieli również okazję odwiedzić i wymienić się doświadczeniami z walońskimi LGD.