Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Wizyty w Punkcie Kontaktowym ENRD

EDATER odwiedza ENRD Punkt Kontaktowy
Bruksela, Belgia - 1 lipca 2011

Przedstawiciele EDATER odwiedzili ENRD Punkt Kontaktowy w dniu 1 lipca 2011 roku. Głównymi punktami dyskusji były tematy związane z organizacją ENRD, obecnymi i przyszłymi działaniami tematycznych grup roboczych, wartością dodaną sieciwania i nadchodzących wydarzeń ENRD, które mogą również obejmować udziałem członków EDATER. W końcowej części spotkania uczestnicy skorzystali z okazji, aby dokonać oceny ich działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz proponowanymi sposobami poprawy ich współpracy z Krajową Sieć Obszarów Wiejskich i przedstawicielami władz lokalnych.