Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Wizyty w Punkcie Kontaktowym ENRD

LGD LEWEL z regionu Wels-Land z Austrii złożyła wizytę w Punkcie Kontaktowym.
Bruksela, Belgia – 18 września 2012

Sprawozdanie z wizyty austriackiej grupy

Przedstawiciele austriackiego regionu Wels-Land, pod przewodnictwem Lokalnej Grupy Działania LEWEL (LEADER Region Wels), odwiedzili Punkt Kontaktowy ENRD. Celem wizyty było zdobycie informacji na temat struktury i roli ENRD oraz jej działań. Uczestnicy byli szczególne zainteresowani zagadnieniami związanymi z LEADER oraz projektami współpracy międzynarodowej.

Wychodząc z założenia, że „podróże kształcą”, LGD LEWEL organizuje co roku podróż zagraniczną, dzięki której jej interesariusze mają możliwość zapoznania się z przykładami najlepszych praktyk. Tematem przewodnim tegorocznego wyjazdu jest „wymiar europejski”. Wizyta w Punkcie Kontaktowym była ostatnim punktem wycieczki studyjnej do Brukseli, w trakcie której uczestnicy spotkali się również w Parlamencie Europejskim z austriacką eurodeputowaną Elisabeth Köstinger. Razem z europdeputowanym Josefem Weidenholzerem, grupa odwiedziła Punkt Kontaktowy, gdzie odbyła się żywa dyskusja na temat przyszłości LEADER w ramach rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną (CLLD) oraz wyzwań związanych w finansowaniem z wielu funduszy. Uczestnicy dyskusji zaproponowali kilka praktycznych rozwiązań, np. ujednolicenie baz danych pomiędzy KSOW i ENRD w celu ułatwienia dostępu do przykładowych projektów PROW. Omówiono również zawsze aktualne problemy, takie jak depopulacja.

Wolfgang Pichler, dyrektor zarządzający LGD, powiedział, że wyjazd zmotywował wszystkich do kontynuacji wysiłków na rzecz rozwoju regionu Wels-Land i przeniesienia europejskiego wymiaru na poziom lokalny.