Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Informacje krajowe

 

Wszystkie państwa członkowskie opracowały krajowe strategie rozwoju obszarów wiejskich i programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW), obejmujące cały kraj lub odnoszące się do poszczególnych regionów. Klikając w dowolny kraj na interaktywnej mapie UE można uzyskać dostęp do różnorodnych informacji odnoszących się do każdego z Państw Członkowskich, w tym do krajowych arkuszy informacyjnych, danych najważniejszych zaangażowanych instytucji, opisów PROW i ich realizacji, a także innych dodatkowych danych.

map pt col p FR COl France Belgium Luxembourg Ireland Uk NL Italy DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE