Rural Revitalisation

W dniu 30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła Wizję dla obszarów wiejskich w 2040 r., określając stojące przed nimi wyzwania i problemy, a także podkreślając niektóre z najbardziej obiecujących możliwości dostępnych dla tych obszarów. Ambicją tej wizji jest rewitalizacja obszarów wiejskich, tak aby do 2040 r. stały się one silniejsze, lepiej połączone, odporniejsze i zamożniejsze. Istnieją już odpowiednie inicjatywy strategiczne opracowane i realizowane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, które mają na celu rewitalizację obszarów wiejskich.

W tym kontekście ENRD wdraża Grupę Tematyczną (TG) ds. rewitalizacji obszarów wiejskich, której celem jest:

- określenie i zrozumienie kluczowych warunków sprzyjających rewitalizacji obszarów wiejskich w całej Europie (np. zarządzanie, dostosowanie polityki, współpraca, innowacje itp,

- zbadanie potrzeb oraz opracowanie pomysłów i zaleceń, które pomogą w kształtowaniu przyszłej platformy rewitalizacji obszarów wiejskich, która zostanie opracowana przez Komisję Europejską.