Analiza działań PROW

Ta strona zawiera podsumowania analityczne działań i poddziałań dotyczących „Współpracy” oraz „Środowiska i zmian klimatycznych” w krajowych i regionalnych Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na okres 2014–2020. Podsumowania te dają wgląd we wspólne trendy oraz główne różnice w podejściach do programowania w ramach poszczególnych PROW.

M16 „Współpraca”

Poniższe podsumowania dotyczą każdego z 10 poddziałań  działania  16 „Współpraca”.

 • M16.1 – Grupy operacyjne EIP [PDF ]
 • M16.2 – Projekty pilotażowe [PDF ]
 • M16.3 – Drobni operatorzy i turystyka wiejska [PDF ]
 • M16.4 – Krótkie łańcuchy dostaw i lokalny rynek [PDF ]
 • M16.5 – Środowisko i zmiany klimatyczne [PDF ]
 • M16.6 – Zapewnianie biomasy [PDF ]
 • M16.7 – Strategie spoza programu CLLD [PDF ]
 • M16.8 – Plany gospodarki leśnej [PDF ]
 • M16.9 – Dywersyfikacja i społecznie zaangażowane rolnictwo [PDF ]
 • M16.10 – Inne formy współpracy [PDF ]

Wsparcie w dziedzinie środowiska i zmian klimatycznych

Poniższe podsumowania dotyczą wybranych działań PROW wspierających praktyki rolnicze przyczyniające się do działań na rzecz klimatu oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi.

 • M01 i M02 – Transfer wiedzy i usługi doradcze [PDF ]
 • M04 – Inwestowanie w aktywa materialne [PDF ]
 • M10.1 – Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne [PDF ]
 • M10.2 – Zasoby genetyczne w rolnictwie [PDF ]
 • M11 – Rolnictwo ekologiczne [PDF ]
 • M12 – Natura 2000 i Ramowa Dyrektywa Wodna [PDF ]