Gospodarka wodna i gruntowa: arkusz informacyjny dotyczący programów płatności uzależnionych od wyników (RBAPS)

Arkusz informacyjny został przygotowany przez Grupę Tematyczną ENRD (GT) ds. „Zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej” (2017–2018).

Dokument stanowi omówienie zagadnienia i obejmuje rekomendacje GT w sprawie ulepszania gospodarki wodnej i gruntowej poprzez RBAPS.