Inteligentne wioski: „Badanie dotyczące inteligentnej wsi”

Jest to studium przypadku przyglądające się fińskiej analizie „inteligentnej wsi” pod kątem problemów obszarów wiejskich oraz potencjału cyfryzacji. Studium obejmuje szereg rekomendacji dotyczących ulepszania cyfrowych innowacji w dziedzinie usług na obszarach wiejskich, które zostały wykorzystane do wspierania istniejących i nowych programów w Finlandii.