Inteligentne wioski i mobilność obszarów wiejskich

Ta publikacja tematyczna jest poświęcona mobilności obszarów wiejskich i ma na celu podkreślenie czynników oraz warunków, które należy uwzględnić przy opracowywaniu przyszłej polityki, aby zagwarantować, że strategie inteligentnych wiosek umożliwią społecznościom wiejskim projektowanie i testowanie rozwiązań w zakresie mobilności.

Dokument jest skierowany do instytucji zarządzających oraz innych podmiotów instytucjonalnych zaangażowanych w przygotowywanie przyszłych planów strategicznych WPR, jak również polityki rozwoju obszarów wiejskich.