Inteligentne łańcuchy dostaw produktów rolno-spożywczych

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony narzędziom w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) służącym do zapewniania wartości dodanej w obrębie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. Ponadto dokument zawiera omówienie strategicznych podejść i 18 różnych „inspirujących pomysłów” na budowanie inteligentnych łańcuchów dostaw.