Szukaj publikacji

Total results: 462.

Ten poradnik zawiera omówienie metody LEADER, a także wyjaśnienie jej przydatności w rozwoju społeczeństw obszarów wiejskich. Dokument został przygotowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Pages