Szukaj publikacji

Total results: 23.

This edition of Rural Connections includes updates on the work of the ENRD in recent months, including new Thematic Groups and events.

Rural development stakeholders from across the EU share their views and experiences with successful projects that are breathing new life into EU's rural areas.

(c) European Union 2021

Ta edycja poświęcona jest tygodniowi wizji obszarów wiejskich, pięciodniowej interaktywnej konferencji online poświęconej angażowaniu interesariuszy w przygotowania do realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii w przyszłości.

Podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich z całej Europy zastanawiają się nad przyszłością swoich terytoriów i europejskiej wsi, wymieniając się poglądami na temat roli młodzieży wiejskiej, znaczenia rozwoju sieci szerokopasmowych i wykorzystania podejścia LEADER do wsparcia projektów kulturalnych.

(c) European Union 2021

W tej edycji skupiono się na skutecznych sposobach informowania o projektach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o prace KSOW i konkurs Rural Inspiration Awards.

Artykuły napisane przez podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich z całej Europy obejmują zagadnienia sięgające od rolnictwa społecznego przez wzmacnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego greckiej wyspy ze wsparciem programu LEADER po stan transformacji cyfrowej w obszarach wiejskich.

(c) European Union 2021

Najnowsze wydanie magazynu jest poświęcone wzajemnemu powiązaniu środowiska naturalnego, nowej WPR i Europejskiego Zielonego Ładu, jak również finalistom konkursu Rural Inspiration Awards 2020. 

Podmioty związane z rozwojem obszarów wiejskich podzieliły się swoimi poglądami m.in. na temat kobiet w rolnictwie, energii odnawialnej i roli dziedzictwa w rewitalizacji obszarów wiejskich. Sekcja Wiadomości zawiera przegląd ostatnich wydarzeń w UE i działań ENRD, w tym nowego narzędzia ENRD „Opowiedz swoją historię”.

Wideo

Rural Connections magazine 1/2020

Ta edycja magazynu koncentruje się na dobrych praktykach w wykorzystywaniu funduszy EFRROW i prezentuje przegląd różnych podejść do gromadzenia i rozpowszechniania projektów finansowanych z EFRROW na poziomie krajowym.

Interesariusze rozwoju na obszarach wielskich dzieją się swoimi perspektywami na różne tematy – od populizmu na obszarach wiejskich, przez agroekologiczny projekt w Holandii, poglądów socjologa na kwestię budowania kontaktów do programów finansowania opartych na rezultatach, a nawet (fikcyjnych) historii kryminalnych rozgrywających się pośród wiejskich krajobrazów. Magazyn zawiera podsumowanie zwykłych wiadomości z UE i sieci europejskich.

Niniejsze wydanie koncentruje się na networX spotkaniu w Brukseli w dniach 11–12 kwietnia 2019 r. Było to największe spotkanie społeczności sieci rozwoju obszarów wiejskich w bieżącym okresie programowania. Najważniejsze przesłania z networX są podświetlone, podobnie jak zwycięzcy pierwszego ENRD Rural Inspiration Awards.

Członkowie społeczności ds. rozwoju obszarów wiejskich, którzy pozytywnie wpływają na obszary wiejskie, zostali przedstawieni w sekcji „Perspektywy dotyczące obszarów wiejskich” wraz ze wspaniałymi przykładami komunikacji społecznej i cyfrowej — z Irlandii i na poziomie europejskim — oraz projektami współpracy ponadnarodowej w sektorze turystyki, ukierunkowanymi na nowy rodzaj turysty i w raporcie opisującym pozytywny wpływ WPR na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Regularne podsumowanie wiadomości obejmuje najnowsze prace tematyczne ENRD na temat inteligentnych wiosek i biogospodarki oraz raport na temat nowych usług kredytowych na obszarach wiejskich.

Najnowsze wydanie publikacji jest poświęcone komunikatom obrazującym aktualny stan wiedzy specjalistów ds. budowania sieci na obszarach wiejskich, a także przykładom komunikacji z wykorzystaniem kanałów cyfrowych, wymiany wiedzy w obrębie gospodarstw rolnych oraz inicjatyw marketingowych wspierających wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W magazynie znajdziecie również nasze cykliczne artykuły poświęcone wiadomościom i aktualnym informacjom z ENRD oraz UE, jak również szereg perspektyw dotyczących obszarów wiejskich zgłębiających rozmaite zagadnienia od łańcuchów wartości biogospodarki na Południu Europy, przez ulepszanie dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, aż po raport ekonomiczny Banku Światowego demonstrujący korzyści płynące z WPR dla gospodarki i napędzania rozwoju na obszarach wiejskich.

Głównym tematem tego numeru jest „Wymiana pokoleń” w rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu działań mających na celu przyciąganie i wspieranie nowego pokolenia rolników, w tym na drodze propozycji ustawodawczych Komisji Europejskiej na okres wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. 

W magazynie znajdziecie także cykliczne artykuły: „Wiadomości i aktualne informacje” z ENRD oraz UE, jak również „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, z których poznacie opinie zainteresowanych stron na tematy od największej w historii ankiety LEADER/RLKS po nowy model realizacji WPR.

W tym numerze magazynu dokładnie analizujemy „rural proofing” (weryfikowanie wpływu polityki na sytuację obszarów wiejskich) i sprawdzamy, jak ta koncepcja jest stosowana w praktyce. Ponadto przyglądamy się podejściom Wielkiej Brytanii i państw nordyckich oraz opisujemy wizję komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana oraz Guillaume'a Crosa, członka Europejskiego Komitetu Regionów.

Jak zawsze w magazynie zamieszczamy „Wiadomości i aktualne informacje” na temat ENRD i Unii Europejskiej oraz dział „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, który zawiera opinie interesariuszy na najróżniejsze tematy — od kierowanych przez społeczności innowacji związanych z szerokopasmowym internetem dla wsi po pierwszy w historii Europejski Parlament Młodzieży Wiejskiej.

Ten numer zawiera artykuły na temat LEADER/RLKS, leśnictwa, zintegrowanych podejść do polityki wiejskiej i nowego Europejskiego Korpusu Solidarności, a także krótkie informacje z sieci słoweńskiej i słowackiej.

Część tematyczna numeru przedstawia „Bliższe spojrzenie na… włączenie społeczne”, prezentując przegląd wyzwań utrudniających włączenie społeczne na obszarach wiejskich Europy, najważniejsze informacje dotyczące prac tematycznych ENRD, rozważania na temat tego, w jaki sposób LEADER/RLKS może wspierać włączenie społeczne, a także wywiady i sprawozdania.

Pages