Search Publications

Total results: 321.

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przyglądamy się roli tworzenia sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Śledzimy w nim ewolucję tworzenia sieci do rangi cechy rozpoznawczej rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany ekosystem budowania sieci jest areną interakcji dla wszystkich kategorii zainteresowanych stron. Publikację kończymy rozważaniami na temat dalszego rozwoju tworzenia sieci w przyszłym środowisku politycznym.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tworzenia sieci, zapoznajcie się z konferencją „networX” – największym zgromadzeniem praktyków tworzenia sieci obszarów wiejskich organizowanym w aktualnym okresie programowania.

This documents explores the role of awareness‑raising and communication in promoting the development of sustainable bioeconomy value chains in European rural areas.

The document is part of the analytical work carried out by the ENRD Thematic Group on 'Mainstreaming the Bioeconomy'.

This document presents an overview of the existing policy tools and instruments supporting the bioeconomy at European, national and local level, highlighting their applications and possible synergies.

The document is part of the analytical work carried out by the ENRD Thematic Group on 'Mainstreaming the Bioeconomy'.

This edition focuses on networX – the Brussels meeting on 11-12 April 2019 was the largest gathering of the rural development networking community in the current programming period. The key messages from networX are highlighted as are the winners of the first ever ENRD Rural Inspiration Awards.

Members of the Rural Development community who are making a positive difference in rural areas are featured in the ‘Rural perspectives’ section, including great examples of social and digital communications – from Ireland and at European level – and transnational cooperation projects in the tourism sector targeting a new kind of tourist and a report detailing the positive impact of the CAP on rural development in Poland. The regular news round-up includes the latest on the ENRD’s thematic work on Smart Villages and the Bioeconomy and a report on new rural credit services.

 

This is the main report of the eighth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides information about how a specific village (Lormes, France) has embarked on a participative process to co-design a ‘village of the future’ and the way they have built different components of the local ‘digital ecosystem’. The report also outlines similar initiatives and plans for developing local digital ecosystems in Germany, Spain and Donegal (Ireland).

This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Mainstreaming the Bioeconomy'.

It summarises the presentations and discussion around awareness raising approaches to inform rural stakeholders of the benefit of bioeconomy. It highlights also the main points of discussion on the recommendations produced by the TG on using the RDPs to promote rural bioeconomy.

Dokument jest analizą potencjalnej roli współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/CLLD we wspieraniu inteligentnych wiosek.

Praca powstała głównie w drodze interpretowania wytycznych oraz doświadczeń z wcześniejszych okresów programowania w kontekście proponowanej przez Komisję regulacji w sprawie „Planów strategicznych WPR” na lata 2021–2027.

W dokumencie przeanalizowano potencjalną rolę podejścia LEADER/CLLD we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek. Poddano ocenie zidentyfikowane przez LGD aktualne bariery we wdrażaniu podejścia LEADER/CLLD, a także przedstawiono rekomendacje w sprawie przełamywania tych barier w celu pełnego wykorzystania potencjału inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

Dokument zawiera wstępne wytyczne dotyczące wspierania inteligentnych wiosek – w aktualnym okresie programowania (2014–2020) oraz, co ważniejsze, w ramach okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do decydentów krajowych i regionalnych oraz do podmiotów zajmujących się wdrażaniem, a jego celem jest wspieranie tworzenia polityki wiejskiej i regionalnej, która umożliwia społecznościom wiejskim reagowanie na wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

Pages