Publications

Total results: 65.

Dokument zarysowujący główne cechy, przykłady oraz najnowszy stan polityki w sprawie promowania i szerszego wdrażania kolektywnych podejść do zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej.

Dokument zawierający kluczowe elementy oraz informacje wprowadzające na temat nastawionych na rezultaty programów płatności powiązanych ze zrównoważoną gospodarką wodną i gruntową.

Dokument omawiający praktyczne doświadczenia związane z wdrażaniem planów zarządzania składnikami odżywczymi w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także przybliżający ich potencjalny wkład w zrównoważoną gospodarkę wodną i gruntową.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak: „przyjmowanie osób ubiegających się o azyl” oraz „przyjmowanie nowych przedsiębiorców”.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak zaspokajanie potrzeb żywieniowych, mieszkalnych i zdrowotnych.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak zatrudnienie i szkolenia dla młodzieży, kobiet, Romów oraz imigrantów, jak również okazje związane z działalnością gospodarczą.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak rola sztuki i kultury, młodzież na obszarach wiejskich oraz rola ośrodków kultury.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument omawia wsparcie dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na potrzeby społecznej integracji, w tym podejścia LEADER/CLLD i tworzenie sieci.

W tym numerze magazynu dokładnie analizujemy „rural proofing” (weryfikowanie wpływu polityki na sytuację obszarów wiejskich) i sprawdzamy, jak ta koncepcja jest stosowana w praktyce. Ponadto przyglądamy się podejściom Wielkiej Brytanii i państw nordyckich oraz opisujemy wizję komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana oraz Guillaume'a Crosa, członka Europejskiego Komitetu Regionów.

Jak zawsze w magazynie zamieszczamy „Wiadomości i aktualne informacje” na temat ENRD i Unii Europejskiej oraz dział „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”, który zawiera opinie interesariuszy na najróżniejsze tematy — od kierowanych przez społeczności innowacji związanych z szerokopasmowym internetem dla wsi po pierwszy w historii Europejski Parlament Młodzieży Wiejskiej.

This is the main report of the ninth meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period.
It discusses social attractiveness and inclusion in rural areas, as well as the development of common network statistics and good practices.

Pages