Publications

Total results: 25.

Dokument zarysowujący główne cechy, przykłady oraz najnowszy stan polityki w sprawie promowania i szerszego wdrażania kolektywnych podejść do zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej.

Dokument zawierający kluczowe elementy oraz informacje wprowadzające na temat nastawionych na rezultaty programów płatności powiązanych ze zrównoważoną gospodarką wodną i gruntową.

Dokument omawiający praktyczne doświadczenia związane z wdrażaniem planów zarządzania składnikami odżywczymi w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także przybliżający ich potencjalny wkład w zrównoważoną gospodarkę wodną i gruntową.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak: „przyjmowanie osób ubiegających się o azyl” oraz „przyjmowanie nowych przedsiębiorców”.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak zaspokajanie potrzeb żywieniowych, mieszkalnych i zdrowotnych.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak zatrudnienie i szkolenia dla młodzieży, kobiet, Romów oraz imigrantów, jak również okazje związane z działalnością gospodarczą.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument obejmuje zagadnienia takie jak rola sztuki i kultury, młodzież na obszarach wiejskich oraz rola ośrodków kultury.

Omówienie zostało przygotowane jako materiał informacyjny na potrzeby pracy tematycznej ENRD pod hasłem „Integracja społeczna” (lata 2017–2018).

Dokument omawia wsparcie dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na potrzeby społecznej integracji, w tym podejścia LEADER/CLLD i tworzenie sieci.

Pages