Publications

Total results: 115.

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przyglądamy się roli tworzenia sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Śledzimy w nim ewolucję tworzenia sieci do rangi cechy rozpoznawczej rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany ekosystem budowania sieci jest areną interakcji dla wszystkich kategorii zainteresowanych stron. Publikację kończymy rozważaniami na temat dalszego rozwoju tworzenia sieci w przyszłym środowisku politycznym.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tworzenia sieci, zapoznajcie się z konferencją „networX” – największym zgromadzeniem praktyków tworzenia sieci obszarów wiejskich organizowanym w aktualnym okresie programowania.

This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Mainstreaming the Bioeconomy'.

It summarises the presentations and discussion around awareness raising approaches to inform rural stakeholders of the benefit of bioeconomy. It highlights also the main points of discussion on the recommendations produced by the TG on using the RDPs to promote rural bioeconomy.

W tworzeniu sieci liczą się przede wszystkim ludzie, a idealnym tego przykładem są sieci powstające wokół zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze jest w nich zacieśnianie więzi oraz wspólne kreowanie nowych sposobów myślenia i działania, a także tworzenie czegoś nowego, wykraczającego poza sumę elementów składowych oraz przynoszącego korzyści wszystkim społecznościom wiejskim.

Z okazji networX — największego w historii zgromadzenia europejskiej społeczności budowania sieci obszarów wiejskich organizowanego w ramach okresu programowania 2014–2020 — chcemy oddać hołd duchowi tworzenia sieci oraz uczcić 10. rocznicę powstania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD).

W publikacji przedstawiono zagadnienie budowania sieci obszarów wiejskich z perspektywy młodych ludzi, którzy będą wyznaczać przyszły kierunek rozwoju europejskiej wsi. Ukazano także, w jaki sposób sieci wspierają przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, środowisko naturalne, dziedzictwo obszarów wiejskich oraz tętniące życiem społeczności wiejskie – dziedziny, w których wpływ budowania sieci jest niezaprzeczalny.

This is the main report of the 13th meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period. Event co-organised by the Irish Rural Network Support Unit.

It overviews exchanges on ways of reinforcing stakeholder engagement; various topics including networking under the post-2020 Common Agricultural Policy (CAP), Smart Villages and Generational Renewal; and finally the networX event (11-12 April 2019 – Brussels, Belgium).

This is the main report of the ENRD Workshop on 'Biodiversity and the CAP: working together to reach conservation goals'.

The workshop explored how to ensure the most effective contribution of current RDPs and future CAP Strategic Plans to support the implementation of EU biodiversity policy, by encouraging dialogue and facilitating exchanges among the relevant agriculture and environmental actors involved in biodiversity conservation in rural Europe.

This is the main report of the ENRD Workshop on ‘Generational Renewal: Attracting Young Farmers and Entrepreneurs in Rural Areas’.

This workshop was part of the activities carried out under the ENRD thematic work on Generational Renewal and Social Inclusion. It included an overview of practices supporting young farmers and new entrants, land mobility and access to land in different Member States.

This is the main report of the ENRD Workshop on ‘Attracting Young Farmers and Fostering Generational Renewal in Rural Areas’.
It overviews the discussions and exchanges on the current Common Agricultural Policy (CAP) support to young farmers and new entrants. It includes examples of innovative ways to enter farming, and explores opportunities to support generational renewal under the post-2020 CAP Strategic Plans.

This is the main report of the seventh meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides insights on how to use and plan Smart Villages in the future CAP Strategic Plans (according to the Commission’s proposal for CAP), and how to create synergies between the CAP Strategic Plans and other funds.

The document highlights the key point related to the sustainability aspects of the bioeconomy, looking at the current thinking around the systems to monitor the sustainability of bio-based value chains.

This is the main report of the second meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Mainstreaming the Bioeconomy'. It summarises the discussion on territorial and local approaches to developing bioeconomy in rural areas, and on how to combine different funding instruments to support rural bioeconomy initiatives.

Pages