Publications

Total results: 55.

This is the report of the ENRD Seminar 'Bioeconomy: Seizing the Opportunity for Rural Europe'.

A variety of rural stakeholders gathered to share practical examples of bioeconomy initiatives in rural territories across the EU and discuss the role of EU policy instruments to support sustainable bio-based initiatives in rural areas. They concluded that the three main elements in mainstreaming the bioeconomy are: capacity building, cooperation and a holistic approach to sustainability.

This is the main report of the eighth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides information about how a specific village (Lormes, France) has embarked on a participative process to co-design a ‘village of the future’ and the way they have built different components of the local ‘digital ecosystem’. The report also outlines similar initiatives and plans for developing local digital ecosystems in Germany, Spain and Donegal (Ireland).

W tworzeniu sieci liczą się przede wszystkim ludzie, a idealnym tego przykładem są sieci powstające wokół zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze jest w nich zacieśnianie więzi oraz wspólne kreowanie nowych sposobów myślenia i działania, a także tworzenie czegoś nowego, wykraczającego poza sumę elementów składowych oraz przynoszącego korzyści wszystkim społecznościom wiejskim.

Z okazji networX — największego w historii zgromadzenia europejskiej społeczności budowania sieci obszarów wiejskich organizowanego w ramach okresu programowania 2014–2020 — chcemy oddać hołd duchowi tworzenia sieci oraz uczcić 10. rocznicę powstania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD).

W publikacji przedstawiono zagadnienie budowania sieci obszarów wiejskich z perspektywy młodych ludzi, którzy będą wyznaczać przyszły kierunek rozwoju europejskiej wsi. Ukazano także, w jaki sposób sieci wspierają przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, środowisko naturalne, dziedzictwo obszarów wiejskich oraz tętniące życiem społeczności wiejskie – dziedziny, w których wpływ budowania sieci jest niezaprzeczalny.

This is the main report of the seventh meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides insights on how to use and plan Smart Villages in the future CAP Strategic Plans (according to the Commission’s proposal for CAP), and how to create synergies between the CAP Strategic Plans and other funds.

This is the main report of the sixth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It overviews the main ideas on how EU policy instruments can support Smart Villages now and in the future, with a particular focus on LEADER, cooperation and the future digital strategies.

This is the main report of the fifth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 
It overviews the main ideas on how to design 'Smart Village Strategies' which effectively empower rural communities in different national contexts.
This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It overviews the TG's recommendations on result-based payments schemes, collective approaches, and nutrients management in view of improving the design and implementation of Rural Development Programmes (RDPs).
This is the main report of a dedicated ENRD Seminar, which overviews the findings and recommendations of the ENRD Thematic Group and highlights successful practices funded under the Rural Development Programmes (RDPs). 
It further explores what is needed to better support the sustainable management of water and soils.
This is the main report of a dedicated ENRD Seminar, which overviews the drivers and practical steps for creating an enabling environment for Smart Villages. 
It outlines the wide range of existing tools that can support long-term integrated strategies and rural communities in the implementation of projects that benefit their territories.
This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 
It overviews the main suggestions made by TG members on the future direction of the ENRD thematic work, looking specifically at areas in which the TG could support the practical implementation of ideas behind Smart Villages.

Pages