Publications

Total results: 15.

This is the highlights report of the ENRD Workshop on 'Combatting Rural Depopulation: Cretaing new opportunities for vibrant rural areas'. 

It overviews the key drivers and effects of population decline in rural areas across the EU, looking at the role of the Rural Development Programmes (RDPs) and other EU policies and instruments in order to help create an enabling rural environment. It explores examples of projects contributing to the creation of business opportunities and the improvement of services and quality of life in rural communities, as well as examples of integrated approaches that can help combat rural depopulation.

W tworzeniu sieci liczą się przede wszystkim ludzie, a idealnym tego przykładem są sieci powstające wokół zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze jest w nich zacieśnianie więzi oraz wspólne kreowanie nowych sposobów myślenia i działania, a także tworzenie czegoś nowego, wykraczającego poza sumę elementów składowych oraz przynoszącego korzyści wszystkim społecznościom wiejskim.

Z okazji networX — największego w historii zgromadzenia europejskiej społeczności budowania sieci obszarów wiejskich organizowanego w ramach okresu programowania 2014–2020 — chcemy oddać hołd duchowi tworzenia sieci oraz uczcić 10. rocznicę powstania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD).

W publikacji przedstawiono zagadnienie budowania sieci obszarów wiejskich z perspektywy młodych ludzi, którzy będą wyznaczać przyszły kierunek rozwoju europejskiej wsi. Ukazano także, w jaki sposób sieci wspierają przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, środowisko naturalne, dziedzictwo obszarów wiejskich oraz tętniące życiem społeczności wiejskie – dziedziny, w których wpływ budowania sieci jest niezaprzeczalny.

This is the main report of a dedicated ENRD workshop, which overviews inspiring youth initiatives and projects related to youth entrepreneurship, rural-urban linkages, communication, and digitisation, as well as specific policy tools and funds to support these.

This is the highlights report of a dedicated ENRD workshop at the 11th OECD Rural Development Conference.

It overviews innovative technologies that can be used to improve the way rural areas address climate change mitigation and adaptation, as well as means of enabling implementation.

This is the main report of a dedicated ENRD event on the topic. It outlines the challenges faced by young farmers and new entrants into farming, including access to land, finance, training, and knowledge.
Additionally, it explores how various Rural Development Programme (RDP) Measures could support generational renewal. 
This is the main report of the thematic ENRD Seminar on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews suggestions for progressing the current thinking on local and strategic actions for promoting Resource Efficiency in rural areas, and how these can be supported effectively under the Rural Development Programmes (RDPs).
This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews findings from the Thematic Group’s work, highlights two projects related to the resource-efficient use of soil and water in Emilia Romagna (Italy), and sets out recommendations for improving Rural Development Programme (RDP) design and delivery.
This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews key  examples  of  how the Rural Development Programmes (RDPs)  can  contribute  to the  resource-efficient use and management of soil nutrients, soil carbon and water. The  report includes a consideration of the commonalities and differences in approaches to the three cross-cutting themes: motivation, knowledge and policy gaps.

This is the main report of a dedicated ENRD workshop which explored ways of responding to demographic change and promoting social inclusion in rural areas. It overviews existing hubs of activity and inspiring initiatives from across Europe around specific social inclusion and demographic change issues, including migrants and refugees, integration of Roma, role of arts and culture, young people and women.

Pages