Publications

Total results: 24.

This is the highlights report of the ENRD Workshop on 'Combatting Rural Depopulation: Cretaing new opportunities for vibrant rural areas'. 

It overviews the key drivers and effects of population decline in rural areas across the EU, looking at the role of the Rural Development Programmes (RDPs) and other EU policies and instruments in order to help create an enabling rural environment. It explores examples of projects contributing to the creation of business opportunities and the improvement of services and quality of life in rural communities, as well as examples of integrated approaches that can help combat rural depopulation.

This factsheet was produced by the ENRD Thematic Group (TG) on 'Sustainable Management of Water and Soils' (2017-2018).
It overviews the topic and includes the TG's recommendations on how to improve water and soil management through multi-actor approaches.
This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It overviews the TG's recommendations on result-based payments schemes, collective approaches, and nutrients management in view of improving the design and implementation of Rural Development Programmes (RDPs).
This is the main report of a dedicated ENRD Seminar, which overviews the findings and recommendations of the ENRD Thematic Group and highlights successful practices funded under the Rural Development Programmes (RDPs). 
It further explores what is needed to better support the sustainable management of water and soils.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony jest wyzwaniu związanemu z efektywnym gospodarowaniem zasobami oraz znaczeniu koncepcji „robienia więcej za mniej” dla rozwoju obszarów wiejskich. Wyjaśniamy, jak obszary wiejskie mogą się stawać bardziej efektywne pod względem gospodarowania zasobami, skupiając się przy tym wyłącznie na gospodarce wodnej i gruntowej.  

Omawiamy wydajne praktyki dysponowania zasobami obszarów wiejskich i wymieniamy najlepsze metody wykorzystania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE do wspierania lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto w tym numerze znalazł się profil unijnego programu LIFE, którego projekty pilotażowe są źródłem wielu inspirujących przykładów zrównoważonych praktyk, które mogą być powielane przez rolnictwo oraz inne sektory biznesowe.  

Informacje zawarte w publikacji bazują na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Gospodarki wiejskiej opartej na efektywnym gospodarowaniu zasobami”.

This is the highlights report of a dedicated ENRD workshop at the 11th OECD Rural Development Conference.

It overviews innovative technologies that can be used to improve the way rural areas address climate change mitigation and adaptation, as well as means of enabling implementation.

This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It outlines the outcomes of TG discussions on the three main sub-themes: results-based payments schemes; collective approaches; and nutrients management on the basis of the TG's analytical work.
This is the main report of the second meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on ‘Sustainable management of water and soils’.
It outlines the TG's three main sub-themes ‒ results-based payments schemes, collective approaches and nutrients management ‒ and the preliminary findings of the TG's analytical work on these topics.

Pages