Publications

Total results: 26.

This is the main report from a dedicated ENRD event that explored the current and future roles of LEADER, including its added value in different thematic areas and its wider contribution through a number of inspiring examples.

This is the highlights report of a dedicated ENRD workshop at the 11th OECD Rural Development Conference.

It overviews innovative technologies that can be used to improve the way rural areas address climate change mitigation and adaptation, as well as means of enabling implementation.

This is the main report of a dedicated ENRD event on the topic. It outlines the challenges faced by young farmers and new entrants into farming, including access to land, finance, training, and knowledge.
Additionally, it explores how various Rural Development Programme (RDP) Measures could support generational renewal. 
This is the main report of the thematic ENRD Seminar on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews suggestions for progressing the current thinking on local and strategic actions for promoting Resource Efficiency in rural areas, and how these can be supported effectively under the Rural Development Programmes (RDPs).

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews findings from the Thematic Group’s work, highlights two projects related to the resource-efficient use of soil and water in Emilia Romagna (Italy), and sets out recommendations for improving Rural Development Programme (RDP) design and delivery.
This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews key  examples  of  how the Rural Development Programmes (RDPs)  can  contribute  to the  resource-efficient use and management of soil nutrients, soil carbon and water. The  report includes a consideration of the commonalities and differences in approaches to the three cross-cutting themes: motivation, knowledge and policy gaps.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre możliwości, dzięki którym rozwiązania zrównoważone społecznie i środowiskowo mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego wsi europejskiej.

Zwrócono uwagę na szczególne szanse, jakie obszarom wiejskim oferuje przejście do gospodarki ekologicznej, w tym poprzez wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz bardziej zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa. Omówiono również praktyczne aspekty projektów na rzecz gospodarki ekologicznej oraz możliwości osiągania lepszych wyników dzięki współpracy.

Motywem przewodnim jest optymalne wykorzystanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do wsparcia wysiłków w tej dziedzinie.

This is the main report of a dedicated CLLD seminar jointly organised by four Directorates-General of the European Commission.
It sets out recommendations for an 'improvement agenda' for the implementation of LEADER/CLLD.

Pages