Publications

Total results: 28.

This is the main report of the 13th meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period. Event co-organised by the Irish Rural Network Support Unit.

It overviews exchanges on ways of reinforcing stakeholder engagement; various topics including networking under the post-2020 Common Agricultural Policy (CAP), Smart Villages and Generational Renewal; and finally the networX event (11-12 April 2019 – Brussels, Belgium).

This is the main report of the eleventh meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period.
It overviews exchanges on what works well and less well in networking from the perspective of the Network Support Units (NSUs), as well as opportunities to reinforce networking now and in the future.
This is the main report of a dedicated ENRD workshop, overviewing the national application of the Estonian, Finnish and Swedish Rural Development Programmes (RDPs).
It explores possible future scenarios, challenges and opportunities affecting rural areas, mainly focusing on the Nordic-Baltic context.
This is the main report of a dedicated ENRD workshop aimed at National Rural Network (NRN) representatives.
It explores how NRNs undertake regional networking to reach rural actors working at the local level while complying with their mandatory objectives and tasks. 
This is the main report of a dedicated ENRD event on the topic. It outlines the challenges faced by young farmers and new entrants into farming, including access to land, finance, training, and knowledge.
Additionally, it explores how various Rural Development Programme (RDP) Measures could support generational renewal. 

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

This is the main report of the seventh meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period.
It discusses stakeholder involvement in terms of links with advisory services and farmers' organisations, and ways of developing successful cooperation.

This is the main report of a dedicated ENRD workshop which explored ways of responding to demographic change and promoting social inclusion in rural areas. It overviews existing hubs of activity and inspiring initiatives from across Europe around specific social inclusion and demographic change issues, including migrants and refugees, integration of Roma, role of arts and culture, young people and women.

This is the main report of the sixth meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period.
It discusses network governance, structures and roles, in particular looking at improving stakeholder involvement and ways of integrating the 10 points of the Cork 2.0 Declaration into NRNs' activities.

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Pages