Publications

Total results: 16.
This is the main report of a dedicated ENRD event on the topic. It outlines the challenges faced by young farmers and new entrants into farming, including access to land, finance, training, and knowledge.
Additionally, it explores how various Rural Development Programme (RDP) Measures could support generational renewal. 
This is the main report of the thematic ENRD Seminar on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews suggestions for progressing the current thinking on local and strategic actions for promoting Resource Efficiency in rural areas, and how these can be supported effectively under the Rural Development Programmes (RDPs).

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews findings from the Thematic Group’s work, highlights two projects related to the resource-efficient use of soil and water in Emilia Romagna (Italy), and sets out recommendations for improving Rural Development Programme (RDP) design and delivery.
This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews key  examples  of  how the Rural Development Programmes (RDPs)  can  contribute  to the  resource-efficient use and management of soil nutrients, soil carbon and water. The  report includes a consideration of the commonalities and differences in approaches to the three cross-cutting themes: motivation, knowledge and policy gaps.
This is the main report of the second meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews inspiring examples and stakeholders' perspectives on how the Thematic Group work can make a real contribution to improving the implementation of Rural Development Programmes (RDPs) across the EU.
This is the main report of the first meeting of the ENRD Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy'.
It overviews three main topics related to natural resources (soils and water) that were identified as priority for the work of the Thematic Group: motivation gaps, knowledge gaps and policy gaps.

W tym numerze skoncentrowano się na możliwościach „poprawy konkurencyjności producentów produktów pierwotnych poprzez lepsze włączenie ich do rolno-spożywczego łańcucha dostaw”, co stanowi jeden z obszarów docelowych polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

W publikacji dokonano przeglądu różnych sposobów podnoszenia wartości w łańcuchach dostaw żywności i napojów. Następnie omówiono stojące przed producentami wiejskimi główne możliwości rynkowe pod względem rozwijania rynków wiejskich, poprawy dostępu do rynków miejskich oraz uzyskania dostępu do rynku żywności publicznej.

W przeglądzie podkreślono znaczenie ukierunkowanych strategii wspierających inteligentniejsze łańcuchy dostaw, odnosząc się do badań oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

The United Nations has declared 2014 the International Year of Family Farming, the primary aim of which is to promote, develop and strengthen all types of family-oriented agriculture as a socially valuable, economically viable and environmentally sustainable model.

Innovation is at the heart of the Europe 2020 strategy, which aims to promote smart, sustainable and inclusive growth. Today, European farmers are faced with the dual challenges of having not only to produce more, but also to do so in a sustainable manner. The reform of the Common Agricultural Policy (CAP) sees innovation as a key driver of sustainable agriculture and rural development.

Pages