Publications

Total results: 2.

Ten arkusz informacyjny jest poświęcony metodom wspierania społecznej integracji młodych ludzi na obszarach wiejskich. Młodzi ludzie, w szczególności zamieszkujący obszary wiejskie, borykają się z szeregiem utrudnień (np. brakiem wykształcenia i przeszkolenia, bezrobociem, brakiem dostępu do podstawowych usług). Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a w szczególności LEADER/RLKS, mogą wspomóc rozwiązywanie tych problemów. Wśród najbardziej efektywnych inicjatyw znalazły się te przedsięwzięcia, które były realizowane nie tylko dla młodych ludzi, ale i przez młodych ludzi.

Encouraging rural employment, tackling rural poverty and improving the quality of life.