Publications

Total results: 2.

Jest to podsumowanie wsparcia udzielanego przez austriacką Lokalną Grupę Działania (LGD) na rzecz rozwijania zrównoważonej społeczności poprzez projekty związane z młodzieżą na obszarach wiejskich, zaangażowaniem obywatelskim oraz wymianą know-how (dalsze informacje można znaleźć tutaj).

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Encouraging rural employment, tackling rural poverty and improving the quality of life.