Publications

Total results: 34.

This is the main report of the eighth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides information about how a specific village (Lormes, France) has embarked on a participative process to co-design a ‘village of the future’ and the way they have built different components of the local ‘digital ecosystem’. The report also outlines similar initiatives and plans for developing local digital ecosystems in Germany, Spain and Donegal (Ireland).

This is the main report of the seventh meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides insights on how to use and plan Smart Villages in the future CAP Strategic Plans (according to the Commission’s proposal for CAP), and how to create synergies between the CAP Strategic Plans and other funds.

This is the main report of the sixth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It overviews the main ideas on how EU policy instruments can support Smart Villages now and in the future, with a particular focus on LEADER, cooperation and the future digital strategies.

This is the main report of the fifth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 
It overviews the main ideas on how to design 'Smart Village Strategies' which effectively empower rural communities in different national contexts.
This is the main report of a dedicated ENRD Seminar, which overviews the drivers and practical steps for creating an enabling environment for Smart Villages. 
It outlines the wide range of existing tools that can support long-term integrated strategies and rural communities in the implementation of projects that benefit their territories.
This is the main report of the fourth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 
It overviews the main suggestions made by TG members on the future direction of the ENRD thematic work, looking specifically at areas in which the TG could support the practical implementation of ideas behind Smart Villages.
This is the main report of a dedicated ENRD workshop, overviewing the national application of the Estonian, Finnish and Swedish Rural Development Programmes (RDPs).
It explores possible future scenarios, challenges and opportunities affecting rural areas, mainly focusing on the Nordic-Baltic context.

Ten numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE jest poświęcony społecznościom wiejskim z terenu całej Europy, które aktywnie szukają praktycznych rozwiązań dla swoich problemów oraz wykorzystują nowe możliwości. 

Omawiamy w nim nowe, kreatywne sposoby wykorzystania cyfrowych i społecznych innowacji w celu podnoszenia jakości podstawowych usług na obszarach wiejskich. Przyglądamy się również krajowym i regionalnym podejściom do tworzenia sprzyjających warunków oraz analizujemy kwestię Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich jako katalizatorów innowacji w dziedzinie usług wiejskich. 

Treść tego numeru została oparta na szerszych pracach tematycznych ENRD w dziedzinie „Inteligentnych wiosek”.

This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group on 'Smart Villages'. 
It outlines EU policies and tools to improve connectivity, skills and the application of digital technologies, and some practical steps for progressing digital innovation in rural areas.

This is the highlights report of a dedicated ENRD workshop at the 11th OECD Rural Development Conference.

It overviews examples of successful approaches to rural policy development, delivery and governance, including links between sectors, funding instruments, bottom-up and top-down approaches, and local to regional and national initiatives.

Pages