Publications

Total results: 2.

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

Dokument ten stanowi analizę wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom wiejskim w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przygotowaną jako element prac grupy tematycznej ENRD poświęconej „inteligentnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwom wiejskim” (2016–2017).

Bazując na ocenie i dogłębnej analizie PROW Słowenii, Portugalii, Finlandii, Kraju Basków (Hiszpania) oraz Szkocji (Wielka Brytania), w dokumencie omówiono wykorzystanie przez państwa członkowskie UE istotnych działań w ramach PROW w celu wspierania tworzenia oraz rozwijania przedsiębiorstw wiejskich.