Publications

Total results: 7.

W tym numerze wiele uwagi poświęcono europejskiej konferencji dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, która miała miejsce w Cork w Irlandii w dniach 5–6 września 2016 r. – znanej jako „Cork 2.0”. Część tematyczna przedstawia „Bliższe spojrzenie na… Cork 2.0”, które obejmuje omówienie konferencji, główne zagadnienia warsztatów, całość ostatecznej wersji „Deklaracji Cork 2.0” oraz wrażenia 20 różnych uczestników.

W magazynie znajduje się także dział „Wiadomości i aktualne informacje” z ENRD i UE, a także, jak zwykle, sekcja „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich”. W tej ostatniej przedstawiono szereg opinii zainteresowanych stron na zróżnicowane tematy, od współpracy międzynarodowej po lokalne konsultacje oraz od rozwijającej się europejskiej sieci artystów po pierwsze wiejskie cyfrowe centrum w Irlandii.

Jest to końcowe sprawozdanie grupy tematycznej (GT) ENRD poświęconej „promowaniu przechodzenia na gospodarkę ekologiczną” (2015–2016).
Stanowi ono omówienie ogólnego procesu definiowania gospodarki ekologicznej, wdrażania najlepszych praktyk, przykładów realizacji zebranych w regionach i państwach członkowskich UE, a także ich powiązań z Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

This is the main report of a dedicated ENRD workshop identifying practical steps for Managing Authorities (MAs) and National Rural Networks (NRNs) to improve the implementation and quality of cooperation projects.
The event led to establishment of  a Practitioner-led Working Group to help facilitate better LEADER Cooperation across the EU.
This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Promoting the Transition to the Green Economy'.
It overviews regional and national approaches to implementing Green Economy projects, including links to the Rural Development Programmes (RDPs).

W dziale „Wiadomości i aktualne informacje” zawarto informacje na temat prac ENRD i KSOW nad „Uwolnieniem potencjału PROW”, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

W sekcji „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich” można zapoznać się z opiniami zainteresowanych stron na tematy sięgające od nowego światowego porozumienia w sprawie zmian klimatu po twórczą rewitalizację obszarów wiejskich oraz od wiejskiej przedsiębiorczości po włączenie społeczne Romów.

Wydanie to zawiera również „Bliższe spojrzenie na… współpracę w ramach LEADER”, obejmujące sprawozdania i wywiady dotyczące przykładów współpracy między regionami, między funduszami oraz między państwami trzecimi, a także wysiłków na rzecz harmonizacji składania wniosków we wszystkich PROW.

This is the main report of the second meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Promoting the Transition to the Green Economy'.
It explores practical examples of Green Economy projects, their success factors and ways of successfully implementing them, including an overview of project examples in Rotterdam, Netherlands.
This is the main report of the fourth meeting of the National Rural Networks (NRNs) in the 2014-2020 period.
It explores NRN self-assessment and evaluation and ways of developing 'communities of practice' between NRNs on topics such as young farmers, smart supply chains and use of the Cooperation Measure (M16).