Publications

Total results: 157.

Ta publikacja tematyczna jest poświęcona mobilności obszarów wiejskich i ma na celu podkreślenie czynników oraz warunków, które należy uwzględnić przy opracowywaniu przyszłej polityki, aby zagwarantować, że strategie inteligentnych wiosek umożliwią społecznościom wiejskim projektowanie i testowanie rozwiązań w zakresie mobilności.

Dokument jest skierowany do instytucji zarządzających oraz innych podmiotów instytucjonalnych zaangażowanych w przygotowywanie przyszłych planów strategicznych WPR, jak również polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Przedstawiamy sprawozdanie z seminarium ENRD pod hasłem: „Biogospodarka: potencjał dla obszarów wiejskich Europy”.

Wydarzenie przyciągnęło zróżnicowane grono zainteresowanych stron związanych z obszarami wiejskimi, które wymieniały się praktycznymi przykładami inicjatyw w dziedzinie biogospodarki na obszarach wiejskich UE oraz omawiały rolę instrumentów polityki unijnej we wspieraniu na obszarach wiejskich zrównoważonych inicjatyw opartych na biotechnologii. Wyłoniono trzy główne elementy upowszechniania biogospodarki: rozwijanie potencjału, współpraca oraz całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju.

This is the highlights report of the ENRD Workshop on 'Combatting Rural Depopulation: Cretaing new opportunities for vibrant rural areas'. 

It overviews the key drivers and effects of population decline in rural areas across the EU, looking at the role of the Rural Development Programmes (RDPs) and other EU policies and instruments in order to help create an enabling rural environment. It explores examples of projects contributing to the creation of business opportunities and the improvement of services and quality of life in rural communities, as well as examples of integrated approaches that can help combat rural depopulation.

This is the main report of the eighth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides information about how a specific village (Lormes, France) has embarked on a participative process to co-design a ‘village of the future’ and the way they have built different components of the local ‘digital ecosystem’. The report also outlines similar initiatives and plans for developing local digital ecosystems in Germany, Spain and Donegal (Ireland).

This is the main report of the third meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Mainstreaming the Bioeconomy'.

It summarises the presentations and discussion around awareness raising approaches to inform rural stakeholders of the benefit of bioeconomy. It highlights also the main points of discussion on the recommendations produced by the TG on using the RDPs to promote rural bioeconomy.

This is the main report of the ENRD Workshop on ‘Attracting Young Farmers and Fostering Generational Renewal in Rural Areas’.
It overviews the discussions and exchanges on the current Common Agricultural Policy (CAP) support to young farmers and new entrants. It includes examples of innovative ways to enter farming, and explores opportunities to support generational renewal under the post-2020 CAP Strategic Plans.

This is the main report of the seventh meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It provides insights on how to use and plan Smart Villages in the future CAP Strategic Plans (according to the Commission’s proposal for CAP), and how to create synergies between the CAP Strategic Plans and other funds.

This is the main report of the sixth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It overviews the main ideas on how EU policy instruments can support Smart Villages now and in the future, with a particular focus on LEADER, cooperation and the future digital strategies.

This is the main report of the fifth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 
It overviews the main ideas on how to design 'Smart Village Strategies' which effectively empower rural communities in different national contexts.

Pages