Publications

Total results: 49.

Jest to podsumowanie działań austriackiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) mających na celu zbudowanie reputacji regionu jako atrakcji turystycznej dla miłośników przyrody oraz wina.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie kampanii filmowej przygotowanej przez szwedzką Lokalną Grupę Działania (LGD). Inicjatywa, w ramach której prezentowano prosperujących wiejskich przedsiębiorców, zaowocowała podniesieniem atrakcyjności obszaru.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie kampanii cyfrowych szkoleń prowadzonej przez francuską Lokalną Grupę Działania (LGD) w celu usprawnienia łączności do i w obrębie sieci kolejowych, drogowych, kulturalnych oraz cyfrowych.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie realizowanej przez belgijską Lokalną Grupę Działania (LGD) inicjatywy „Inkubatora gospodarstw rolnych” (Farm Incubator) mającej na celu ułatwienie nowym rolnikom tworzenia faktycznych miejsc pracy. Projekt obejmuje strategię długofalową, wykorzystanie innych funduszy oraz prowadzenie animacji terytorialnej. 

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie ekologicznych inicjatyw gospodarczych brytyjskiej Lokalnej Grupy Działania (LGD) — w tym sieci ds. odnawialnej energii składającej się z ekspertów, grup społecznych oraz przedsiębiorstw — które zaowocowały oszczędnościami energetycznymi i utworzeniem nowych miejsc pracy.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie sieci ścieżek wspieranej przez grecką Lokalną Grupę Działania (LGD) i łączącej miejsca antycznego dziedzictwa oraz kultury z nowoczesną technologią.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie projektów trzech luksemburskich Lokalnych Grup Działania (LGD), które stworzyły środowisko umożliwiające testowanie nowych koncepcji oraz wspieranie niszowych produktów i bardziej „miękkich” projektów. 

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to omówienie „platformy innowacji” zrzeszającej osoby i organizacje z obszarów wiejskich oraz miejskich w celu wspólnego rozwijania 10 do 20 projektów wspierających priorytety strategii RLKS.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie „wizji energetyki” obszaru podlegającego austriackiej Lokalnej Grupie Działania (LGD) obejmującej promowanie innowacji związanych z energią i drewnem, a także podnoszenie świadomości.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Jest to podsumowanie „demograficznej analizy” obszaru podlegającego austriackiej Lokalnej Grupie Działania (LGD), które stanowiło podstawę dla strategii lokalnego rozwoju LGD na okres 2014–2020.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.

Pages