Publications

Total results: 301.

Najnowsze wydanie publikacji jest poświęcone komunikatom obrazującym aktualny stan wiedzy specjalistów ds. budowania sieci na obszarach wiejskich, a także przykładom komunikacji z wykorzystaniem kanałów cyfrowych, wymiany wiedzy w obrębie gospodarstw rolnych oraz inicjatyw marketingowych wspierających wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W magazynie znajdziecie również nasze cykliczne artykuły poświęcone wiadomościom i aktualnym informacjom z ENRD oraz UE, jak również szereg perspektyw dotyczących obszarów wiejskich zgłębiających rozmaite zagadnienia od łańcuchów wartości biogospodarki na Południu Europy, przez ulepszanie dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich, aż po raport ekonomiczny Banku Światowego demonstrujący korzyści płynące z WPR dla gospodarki i napędzania rozwoju na obszarach wiejskich.

This is the main report of the ENRD Workshop on ‘Attracting Young Farmers and Fostering Generational Renewal in Rural Areas’.
It overviews the discussions and exchanges on the current Common Agricultural Policy (CAP) support to young farmers and new entrants. It includes examples of innovative ways to enter farming, and explores opportunities to support generational renewal under the post-2020 CAP Strategic Plans.

This case study overviews the steps Spain has taken towards developing and implementing strategic plans and initiatives to close the digital divide between urban and rural areas. These initiatives take place at all administrative levels and aim to tackle the acute problem of depopulation of rural areas.

The document highlights the key point related to the sustainability aspects of the bioeconomy, looking at the current thinking around the systems to monitor the sustainability of bio-based value chains.

This is the main report of the second meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Mainstreaming the Bioeconomy'. It summarises the discussion on territorial and local approaches to developing bioeconomy in rural areas, and on how to combine different funding instruments to support rural bioeconomy initiatives.

This factsheet presents key findings about the experiences of Network Support Units (NSUs) in collecting and disseminating examples of projects supported through the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). The findings emerged from the analysis of information gathered through an online survey and the ENRD Workshop on 'Project Examples and Good Practices'.

This case study focuses on the state of play in Germany with regards to the digitisation of rural areas. It presents the current policy framework on national level and key initiatives developed through an intensive resident participation process on regional and local level.

This case study focuses on enhancing broadband infrastructure at the national level, including examples of collaborative actions leading towards the emergence of an innovative and inclusive digital society in rural France.

This case study presents key initiatives across Cornwall and rural UK, focusing on digital inclusion training, enabling digital hubs within communities and e-health innovation.

This is the main report of the sixth meeting of the ENRD Thematic Group (TG) on 'Smart Villages'. 

It overviews the main ideas on how EU policy instruments can support Smart Villages now and in the future, with a particular focus on LEADER, cooperation and the future digital strategies.

Pages